regulamin

Informujemy , że:
Administratorem danych osobowych jest KSIĘGOWOŚĆ LIDERÓW BIZNESU, z siedzibą w Opolu ( 45-362 ) przy Juliusza Ligonia 9 / 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO). Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do usunięcia
danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez wysłanie e-mail zawierającego stosowne żądanie na adres: kancelaria@klb-biuro.pl, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu za pomocą formularza. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania skierowanego w formularzu, a po tym czasie zostaną usunięte.