firma bez zus legalnie

Firma bez ZUS – jak legalnie prowadzić taką działalność?

Prawdziwą zmorą przedsiębiorców są składki na ZUS. Pochłaniają one niemałe kwoty pieniędzy, wymagają również skrupulatnego pilnowania terminów. Bez wątpienia wielu właścicieli firm chętnie zrezygnowałoby z płacenia takich składek. Czy legalne prowadzenie firmy bez ZUS jest możliwe? Okazuje się, że dzisiaj polskie prawo daje taką możliwość. Wystarczy postawić na prowadzenie tak zwanej niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalnością gospodarczą określa się wykonywanie w sposób zorganizowany czynności, których celem jest osiągnięcie zysku. Dotychczas każdy, kto chciał mieć własną firmę musiał ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wymagało to złożenia odpowiednich dokumentów, w których należało zadeklarować między innymi:

  • datę rozpoczęcia działalności;
  • wybraną formę opodatkowania;
  • to, jak często opłacać będziemy zaliczki na podatek dochodowy.

Po dopełnieniu formalności w sposób automatyczny przedsiębiorca był rejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co wiązało się z koniecznością opłacania składek. Na mocy nowych przepisów możliwe jest prowadzenie działalności bez rejestracji, a tym samym bez borykania się z ZUS – em. Takie rozwiązanie pojawiło się w 2018 roku i zyskało ogromną popularność.

Czy każdy może prowadzić firmę bez rejestracji?

Niestety, nie. Nowe przepisy nie są przeznaczone dla osób, które chcą prowadzić działalność, która wymaga posiadania koncesji, pozwolenia bądź licencji. I tak na przykład firmy, które zajmują się produkcją broni bądź materiałów wybuchowych zawsze muszą być zarejestrowanie. Podobnie w przypadku agencji ochrony, a także firm oferujących usługi w zakresie transportu lotniczego. Jeśli chcemy postawić na spółkę cywilną, również musimy liczyć się z koniecznością rejestracji działalności mimo nowych przepisów.

Kiedy trzeba zarejestrować firmę?

Nawet jeśli prowadzona przez nas działalność pozwala na rezygnację z rejestracji, musimy pamiętać, że ustawodawca określił kilka warunków, których spełnienie nakłada na nas obowiązek zarejestrowania firmy w CEIDG, a tym samym opłacania składek do ZUS. Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy osiągniemy przychód wyższy niż połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia. UWAGA: kryterium to odnosi się do miesiąca. W takim przypadku mamy siedem dni na dopełnienie wszystkich formalności. Co ważne, jeśli o tym zapomnimy, musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W grę wchodzi grzywna, a nawet więzienie. Dodatkowo będziemy zobowiązani do opłacenia zarówno podatku, jak i składek ZUS łącznie z odsetkami liczonymi od dnia, kiedy powstał obowiązek rejestracji firmy.

Dlaczego dopuszczalny przychód jest tak niski?

Pytanie to zadaje wiele osób chcących prowadzić działalność gospodarczą na nowych zasadach, a tym samym uniknąć konieczności płacenia składek do ZUS. Nowe przepisy skierowane są w stronę tych osób, które chcą prowadzić własny biznes, ale jest to działalność na niewielką skalę. Umożliwiają one znacznie zmniejszenie kosztów, które mogłyby przewyższać osiągany zysk. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba jednak bacznie śledzić osiągany przychód.

Jakich składek można uniknąć?

Niezarejestrowana działalność gospodarcza to brak składek:

  • na ubezpieczenie społeczne;
  • na Fundusz Pracy;
  • na ubezpieczenie zdrowotne.

Oszczędności są naprawdę niemałe, a przedsiębiorca mocno je odczuje.

Obowiązujące aktualnie przepisy pozwalają na prowadzenie działalności bez opłacania składek do ZUS. Tak zwana niezarejestrowana działalność gospodarcza ma szereg zalet. Decydując się na nią, trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to dopuszczalne jest do określonego limitu przychodu. Po jego przekroczeniu przestaje obowiązywać.

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Zapisz się!

Dołącz do naszego newslettera, aby dowiedzieć się o nowych ciekawych opcjach biznesowych, ciekawych informacjach księgowych i ważnych przepisach. 

wirtualne biuro
biurorachunkowe

Wirtualne biuro – zalety

Czym jest wirtualne biuro? Wirtualne biuro jest to usługa polegająca na wynajęciu przedsiębiorcy miejsca prowadzenia